Starosta Brzeski wita

kontaktKontakt Mapa Ziemi Brzeskiej Wyślij e-kartkę z Ziemi Brzeskiej

Starosta
Wicestarosta
Sekretarz/Skarbnik
Wydziały

organizacyjny
biuro obsługi rady
spraw obywatelskich i
zarządzania kryzysowego
finansowo-budżetowy
komunikacji i transportu
geodezji
edukacji
architektury i budownictwa
ochrony środowiska
administracyjno-
gospodarczy
rozwoju powiatu
inwestycji i promocji
zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności
stanowisko do spraw
zdrowia
rzecznik konsumentów
stanowisko do spraw
kontroli
punkt paszportowy
Sprawy, które można załatwić w Starostwie
MAPY OSUWISK
Akty prawne
Regulamin Starostwa
Kodeks pracowników SP
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Wybory samorządowe2010
Oferty inwestycyjne
Udostępnianie informacji
Zarząd Powiatu
Rada Powiatu:

skład i dyżury
komisje rady
uchwały rady
terminy sesji rady
terminy posiedzeń komisji
protokoły z sesji
protokoły z komisji
Jednostki organizacyjne:
PUP
Zarząd Dróg Powiatowych ZDP
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR
ŚDS
inne jednostki
Edukacja:
szkoły i placówki
projekt
"gastronomia i hotelarstwo"
informator dla uczniów
sport
szkolnictwo wyższe
Zdrowie:
SP ZOZ Brzesko
PPZOL
dyżury aptek
Niepełnosprawni
Kultura:
informator kulturalny
biblioteki
muzea

Ochrona środowiska
Ochrona zabytków
Budżet
Plan rozwoju
Informacje ogólne
Zabytki
Obiekty sakralne
Szlaki turystyczne
Wypoczynek
Agroturystyka
Na śliwkowym szlaku
"E.O.CENOMA"
Kwartet na Przedgórzu
Obiekty noclegowe
Schronisko
Banki, bankomaty
Przydatne informacje
odwiedzono nas:
Licznik


 

|aktualności|galeria|kultura|zdrowie|edukacja|gminy|strategia powiatu|

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail:
komunikacja@powiatbrzeski.pl

Przyjmowanie stron: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 15.00

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Ewa Skurnóg Dyrektor Wydziału (stacje kontroli pojazdów) 303 14/6631533
Monika Łagosz Zastępca Dyrektora Wydziału (sprawy dotyczące transportu drogowego, imprezy na drodze, pojazdy nienormatywne) 303 14/6631533
Jolanta Chamioło
Joanna Kądziołka
Dariusz Ogar
Renata Domagała
Paweł Kułak
Magdalena Powroźnik
Rejestracja pojazdów 304
305
307
14/6632046
(tel/fax)
14/6632485
Izabela Serwin
Magdalena Latocha
Marzena Dudek
Uprawnienia do kierowania pojazdami 308 14/6631956
Wioletta Bober Rejestracja pojazdów, postępowania w sprawie rejestracji pojazdów 302 14/6632489
Agnieszka Kulpińska-Biel Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, usuwanie pojazdów z dróg 302 14/6632489
Informacja w sprawie rejestracji i uprawnień   korytarz 14/6633966

ZADANIA

Zakres działania Wydziału Komunikacji i Transportu obejmuje prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań określonych
w szczególności w:
1) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), w tym dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), w tym dotyczących ograniczania obowiązku przewozu lub nakładania na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego
w przypadkach prawem przewidzianych;
3) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w tym dotyczących udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego oraz wydawania, cofnięcia lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, a także wydawania zaświadczeń dla przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne;
4) przepisach dotyczących transportu kolejowego.

Copyright 2004-2011 Brzeska Witryna Internetowa